URBI

Diplomová práce.

URBI je autonomní tramvaj pro Prahu v roce 2030.

...

Spolupráce se ŠKODA TRANSPORTATION

2018

TOMÁŠ CHLUDIL
© Tomáš Chludil 2017