TRAMVAJ PRO PRAHU

Praha je město s bohatou historií, plné umění a tradic. Zejména centrum má spoustu historické architektury a památek. Tramvaj, tradiční městský dopravní prostředek se v tomto prostředí pohybuje a doplňuje tento veřejný prostor. Proto je důležité, aby tramvaj do města zapadala a citlivě dotvářela jeho atmosféru.

Praha má silnou tradici také ve svých tramvajích. Některé tradiční modely se staly ikonickými kousky, doslova symboly Prahy. Poslední modely se však od tradice odklání a historii ani město příliš nerespektují. Inspiroval jsem se tedy v minulosti a pokouším se navázat tam, kde byla kontinuita designu přerušena.

2016

Blog o projektu

 

TOMÁŠ CHLUDIL
© Tomáš Chludil 2019